fb-pixel

Znak CE

Teqtum Euro — materiał o szerokości do 5 metrów, który pomyślnie przeszedł kompleksowe badania i otrzymał prawo do oznakowania СE (znak zgodności).

Certyfikat niepalności materiału

Teqtum Euro posiada klasę bezpieczeństwa pożarowego B-s1,d0 zgodnie z normą DIN EN 13501.

Międzynarodowy ocena jakości A+

Najwyższa ocena zgodnie z prawem europejskim w zakresie emisji substancji lotnych i jakości powietrza w pomieszczeniach.

Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals

Rozporządzenie reguluje działalność wszystkich producentów, importerów i końcowych użytkowników substancji chemicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Restriction of use of Hazardous Substances

Rozporządzenie w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

Standart bezpieczeństwa dzieci

Folia jest sprawdzona zgodnie ze słynną dyrektywą Unii Europejskiej DIN EN 71 standard bezpieczeństwa dzieci.