sufity

napinane

nie

pali się

niemiecka

jakość

Podstawowe

cechy montażu

Sufit napinany nie wymaga przygotowań i prac wstępnych jak w przypadku standardowych pokryć.
Praca z napinanym sufitem jest czysta bez towarzyszącego brudu i kurzu, a także nie wymaga wynoszenia mebli i przedmiotów z pomiezczeń.

Montaż sufitu napinanego zajmuje niewiele czasu.
Wszystkie prace można wykonać w jeden dzień łącznie z montażem oświetlenia sufitowego.

Schemat

montażu

1

Przygotowanie pomieszczenia do montażu:

Pokrycie ścian i podłogi ochronnym materiałem

2

Ustawianie poziomu

(co najmniej 4 cm od dolnego punktu pomieszczenia)

3

Montaż profili i obróbka spoin, kątów itd.

4

Montaż platform montażowych pod żyrandole i lamp z układem kabli

(jeden z najważniejszych etapów, ponieważ okablowanie i podłączenie musi być wykonane zgodnie z zasadami!)

5

Wykrojone według rozmiaru płótno rozwija się wewnątrz pomieszczenia i przymocowuje się najpierw w rogach pomieszczenia

6

Podwieszone płótno ogrzewa się za pomocą nagrzewnicy — działanie ciepła powoduje, że folia staje się miękka i giętka

7

Po podgrzaniu folię należy rozciągnąć i zamocować za pomocą oreślonych łączników

8

Na rozciągnięte płótno nakleja się pierścienie termiczne
i montuje się oprawy oświetleniowe

9

Usunięcie materiału ochronnego ze ścian i podłogi

Niemiecka

certyfikacja

Firma Teqtum GmbH, łącząc najlepsze doświadczenie niemieckich technologów i chemików, opracowała unikalny materiał dla sufitów napinanych nowej generacji Teqtum.

Płótna Teqtum spełniają wszystkie wymagania  stawiane przez Unię Europejską w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa, wytrzymałości mechanicznej i stabilności termicznej. Nie wydzielają szkodliwych substancji i nieprzyjemnego zapachu przy eksploatacji.

Według wyników badań i kontroli Teqtum otrzymało prawo do oznaczenia:

Znak CE

Teqtum Euro — materiał o szerokości do 5 metrów, który pomyślnie przeszedł kompleksowe badania i otrzymał prawo do oznakowania СE (znak zgodności).

Międzynarodowy ocena jakości A+

Najwyższa ocena zgodnie z prawem europejskim w zakresie emisji substancji lotnych i jakości powietrza w pomieszczeniach.

Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals

Rozporządzenie reguluje działalność wszystkich producentów, importerów i końcowych użytkowników substancji chemicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Restriction of use of Hazardous Substances

Rozporządzenie w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

Standart bezpieczeństwa dzieci

Folia jest sprawdzona zgodnie ze słynną dyrektywą Unii Europejskiej DIN EN 71 standard bezpieczeństwa dzieci.